Hotline: 0123 866 1989 / 0913 23 1768
  • Vietnamese
  • English

Đặt phòng

Family Transit Hotel

Địa chỉ: Điền Xá - Quang Tiến - Nội Bài - Sóc Sơn - HN

Điện thoại: 0243 884 1666

Mobile: 0913 23 1768 - 0123866 1989

Email: hotelroomtl@gmail.com || Website: Familytransithotel.com

Fax : 0243 295 9128

Tạo mã khác