Hotline: 0987 852 910 - Email: hotelroomtl@gmail.com

Đặt phòng

ảnh liên hệ

Family Transit Hotel

Địa chỉ: Điền Xá - Quang Tiến - Nội Bài - Sóc Sơn - HN

Điện thoại: 043 884 1666 / 0987 852 910

Email: hotelroomtl@gmail.com || Website: Familytransithotel.com

Fax : 043 295 9128

Tạo mã khác captcha