Hotline: 0828 996 222 / 09828 456 88

Đặt phòng

ảnh liên hệ

Family Transit Hotel

Địa chỉ: Điền Xá - Quang Tiến - Nội Bài - Sóc Sơn - HN

Điện thoại: 0243 884 1666 

Mobile: 09828 456 88 - 0828 996 222

Email: hotelroomtl@gmail.com || Website: Familytransithotel.com

Tạo mã khác captcha